• ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
  • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
  • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

51 mins ago

 

Applied
  • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
  • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.