• ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
  • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.