• ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
  • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
  • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

19 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
  • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
  • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

15-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.