• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การบำรุงรักษาระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา งานระบบภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 or more years of maintenance
 • experience in a drilling operation.
 • Electrician offshore experienced

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree : electronic or related
 • Chance for overseas training, 2 year experience
 • 18-24K, Commission, Bonus, Travel annual

05-Dec-16

 

Applied
 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ : ปวช, ปวส หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • บริษัทฯ มีคอร์ส TRAINING ให้ ก่อนเริ่มทำงาน

18-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.