• ติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา งานระบบภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การบำรุงรักษาระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย, เพศชาย (เท่านั้น), มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า, ช่างกล
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ ที่ต่างจังหวัดได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.