• ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
  • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.