• เพศชาย / หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
  • คุณวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจ PC

05-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.