• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • PLC, SCADA, DATABASE

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ การศึกษาปวช. , ปวส
  • สาขาไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้อง

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคนิคยานยนต์
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการตัวถังและสี

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.