• มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย

25-Mar-17

 

Applied
  • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
  • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.