• สามารถใช้โปรแกรม auto cad หรือ solid work
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณ์
  • มีสวัสดีการ

26-Oct-16

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม autocad หรือ solidwork ได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

25-Oct-16

THB13k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.