• เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องยนต์
  • มีประสบการณ์ด้านปั๊มลม มอเตอร์ และ Inverter
  • คลิกปุ่ม " Apply Now"

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
  • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
  • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

15-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.