• บริการลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมัน,เช็ดกระจก,เติมลม
  • ร่วมมือกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

26-Apr-17

 

Applied
  • งานซ่อมบำรุงทั่วไปและดูแลระบบช่างภายในรีสอร์ท
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านช่างอย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.