• เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • มีความพร้อมในการทำงาน

19-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม
  • ประสบการณ์ด้านงานเชื่อม - ประกอบชิ้นงาน

19-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 19 - 30 ปี
  • อายุ 19 - 30 ปี

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.