• เพศชาย อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • Set up Condition Injection M/C
  • ปวช. - ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

25-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.