• ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • มีความสามารถในการซ่อมแม่พิมพ์เป็นอย่างดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์งานแม่พิมพ์ งานฉีดพลาสติก

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภทที่ 2
 • ถ้ามีประสบการณ์ขับรถบัสจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์แอร์และเครื่องทำความเย็นอย่างน้อย 2 ปี

24-Oct-16

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม อย่างน้อย 2 ปี

24-Oct-16

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • The ability to add, subtracts
 • The ability to compute rate, ratio and percent
 • Maintain irrigation systems

24-Oct-16

 

Applied
 • College or technical school is preferred
 • Repair of failing equipment
 • Places orders for parts and supplies needed

24-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for the programming, operation
 • Monitors and maintains satellites
 • Changes or cleans all filters in the pump stations

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.