• Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Role
 • Career Advancement
 • Team Leader

13 hours ago

 

Applied
 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

13 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

13 hours ago

 

Applied
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position
 • Well-known company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า /อิเล็คทรอนิคส์
 • รักงานบริการ ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานประจำอาคารได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่ง ช่างเทคนิค

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Oct-16

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality (Male/Female)
 • 3 - 5 years experience in office management
 • Fluent in written and spoken English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or equivalent relevant to subject, preferab
 • Proven project management experience
 • Institute of packaging diploma or proven training

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great Package

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

26-Oct-16

 

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

26-Oct-16

Above THB160k /month

Applied
 • Multinational company
 • Top management in Thailand
 • Independent role

25-Oct-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์: 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • Good command of English Communication.

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in EE. Fresh graduate welcome.
 • Strong in mathematics and logical skills
 • Installation and preventive maintenance experience

25-Oct-16

 

Applied
 • University degree, ideally in a technical discipli
 • 5-7 years’ professional experience
 • Experience in working in or with Thai ministries

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่ใกล้เคียง
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great Career advancement opportunity

24-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน
 • ตรวจสอบราคา จัดหา และติดตาม ควบคุมราคาซ่อม
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • World Largest Logistic Company
 • Career Development
 • Growing Company

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.