• เพศชาย
  • ปวส. อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล
  • ควบคุมดูแลเครื่องจักร

20 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.
  • มีความอดทน

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
  • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.