• เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป / สาขาช่างยนต์

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอม
 • ประสบการณ์1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28- 35 ปี
 • วุฒิการปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-34 ปี
 • วุฒิ ปวส. (ช่างกล) - ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Programmer
 • java Developer
 • IOS Developer

21 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขา ไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช , ปวส , ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

21 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in an engineering discipline
 • At least 5 years’ experience in HVAC
 • Good English communication and presentation skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineer that has electrical background
 • Experience in electrical engineer
 • HSSE mindset

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์: 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • Good command of English Communication.

21 hours ago

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 30 - 40
 • Bachelor Degree in Engineering or Science
 • 7 - 10 years working experience in Field Service

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,วุฒิปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • จบช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างอุตสาหกรรม

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้ มอเตอร์ไซด์ได้ / มีใบขับขี่
 • ไม่มีภาระด้านทหาร

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้ มอเตอร์ไซด์ได้ / มีใบขับขี่
 • ไม่มีภาระด้านทหาร

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องระบบไฟฟ้า ประปา ปั๊มต่าง ๆ
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูแล ตรวจเช็คและซ่อมแซมงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการทางด้านการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง
 • ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า /อิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ให้บริการซ่อมบำรุงและติดตั้งป้ายอิเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกต่างจังหวัดได้, เข้ากะได้

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้ง เดินสาย ซ่อมบำรุง
 • ปวช.สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or equivalent relevant to subject, preferab
 • Proven project management experience
 • Institute of packaging diploma or proven training

05-Dec-16

 

Applied
 • Graduated in Mechanical related major.
 • Has experience in Robot programming is a plus.
 • Support field sales, distributors and installation

05-Dec-16

 

Applied
 • ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical Problem Report
 • 1-2 years working experience in Automotive
 • Warranty claims process , Technical Problem Report

05-Dec-16

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-30 ปี จบ ปวช-ปวส อิเลคทรอนิคส์
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้,ใช้คอมฯพื้นฐานได้
 • ขับรถเกียร์ manual ได้, มีประสบการณ์ 1-2ปี

05-Dec-16

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานตามที่มอบหมายให้ได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in construction or related field.
 • At least 2 years in construction, building.
 • Having experience in training and presenting skill

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 1-3 years working experience in Technical Support

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานและดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง เช่นระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ / ทำงานล่วงเวลาได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์: 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • Good command of English Communication.

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี วุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟ้า)
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟ,สายไฟ,สาย LAN
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมเทคนิคยานยนต์

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่ง ช่างเทคนิค

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถยนต์ได้ เช่น ระบบไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับรถยนต์

04-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า,อิเล็ก-คอมพิวเตอร์
 • เครื่องกล (ใช้ Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานกะหมุนเวียนได้

03-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.