• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ และมีใจรักด้านงานบริการ
 • สามารถเดินทาง ออกนอกพื้นที่ได้

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประณีต เรียบร้อย และละเอียดอ่อน ใจเย็น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถติดตั้ง เดินสายไฟฟ้า ในอาคารได้
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ซ่อมแซม แผงวงจรไฟฟ้า แผงวงจรเครื่องขยายเสียง
 • ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซม และปรับปรุง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่งไฟฟ้า

6 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • ตรวจสภาพก่อนการซ่อม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

6 hours ago

 

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ รถยนต์ประจำศูนย์
 • เพศ ชาย ทุกช่วงอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

6 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องมือ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือลม
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างต่างๆ

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree relevant to the subject
 • Good project management
 • Excellent communication, interpersonal

6 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

6 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.
 • ปรับปรุงสินค้าและติดตั้งงานนอกสถานที่
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. อิเลคทรอนิส์ ไฟฟ้า

6 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช-ปวส. คอมพิวเคอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • สามารถรองรับงานได้หลายหน้า
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • งานขัด-แต่ง-สี อาคารบ้าน และคอนโด
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถรับเหมาก่อสร้างเฉพาะแรงงาน

22-May-17

 

Applied
 • ทำงานประปาได้ทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-May-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย (พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สาขา ช่างอิเลคโทรนิค,ไฟฟ้า
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Diploma Technical Training Certificate or higher
 • TOEIC Minimum Score 350
 • aircraft schedule maintenance

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาตามที่ได้มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • งานทดสอบแบตเตอร์รี่
 • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.

22-May-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยช่าง
 • ชอบงานช่าง
 • การศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน
 • วุฒิ ปวส. ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต
 • สามารถเข้ากะได้

22-May-17

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงาน ช่างเคาะ ,ช่างพ่นสี ,ช่างผสมสี
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ค ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง
 • สามารถทำงานวันหยุด และ ออกต่างจังหวัดได้

22-May-17

 

Applied
 • Technical certificated in Mechatronic/Electrician.
 • Ability and interest to pilot plant.
 • Knowledge in use of MS office tools.

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30ปี
 • ฝึกอบรมให้ความรู้กับช่างเสริม เพื่อให้ช่างมีความรู
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์
 • ดูแลเครื่องพิมพ์ Flexo

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลรถ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้

22-May-17

 

Applied
 • ทำงานติดตั้งระบบสายสัญญาณตาม Site งาน
 • เพศชาย อายุ 19-25 ปี วุฒิ ม 6 หรือ ปวช
 • มีประสบการณ์ การทำงานติดตั้ง สายสัญญาณ

22-May-17

 

Applied
 • ออกหน้า site งาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์ , Lan
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ม.6 - ปวช.

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบฟิลม์ตามแบบที่ได้รับจากลูกค้า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายผ่านการเกณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป จบการศึกษาสาขาการพิมพ์

21-May-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 20 - 35 ปี
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
 • ทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า - กะกลางคืน)

20-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถ และประสบการณ์ในการพ่นสี / ทาสี
 • พ่นสี / ทาสี ชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนในการผลิต

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Technical
 • At least 3 year experience as a training instructo
 • Good command of English

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

19-May-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าบริการลูกค้า ช่างเทคนิค
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

19-May-17

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Completion of secondary school is required.
 • Must be able to use all basic hand tools
 • Must be able to use basic measuring tools.

19-May-17

 

Applied
 • Knowledge of automotive engineering
 • University Graduate(Engineering , Technical )
 • Knowledge of standard IT applications , MS Office

19-May-17

 

Applied
 • Knowledge of automotive engineering
 • Knowledge of standard IT applications , such as DM
 • University Graduate(Engineering , Technical)

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.