• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • to work in Japanese well-known company
 • to grow with the company
 • Attractive benefits

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกล

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. ตามสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้ระบบอาคาร ไฟฟ้า ปั้มน้ำ โทรศัพท์

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 35 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางบริษัทฯ รับไว้พิจารณา

21-Jul-17

 

Applied
 • Male, Age not over 50 years old
 • At least 5 years’ experience
 • At least 3 years’ experience in people management.

21-Jul-17

 

Applied
 • ติดตั้งราวระเบียง ราวบันได กันสาด
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • ช่างก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง ทางด้านช่างไฟฟ้า , ประปา , สุขาภิบ

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

21-Jul-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Be able to work on Saturday twice a month

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปวช.

21-Jul-17

 

Applied
 • งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานในการประชุม
 • งานอื่นๆ ด้านช่างตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง บริการดูแลรักษาอุปกรณ์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 21-30 years old
 • High Vocational Certificate Degree in Electrical
 • ork flexible hours and willing to travel

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
 • ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of automotive engineering
 • University Graduate(Engineering , Technical )
 • Knowledge of standard IT applications , MS Office

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายและหญิง / อายุ 18 - 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีประสบการ์ณจะพิจาราณาเป็นพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

20-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ค, ซ่อม, เครื่องมือไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมกระเป๋าเดินทาง
 • ชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีหัวหน้าฝึกงานให้

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยส่วนงานก่อสร้าง 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง งานช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการขับรถ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Automotive field.
 • Monday - Friday Only
 • Family Environment.

20-Jul-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
 • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Mgt/Related technical
 • 2 yrs up Exp in Sales Support or Secretary
 • Good command in English, communication, inter-skil

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซม และปรับปรุง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่งไฟฟ้า

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์ อายุ 21 ถึง 30 ปี
 • ามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ บริการหลังการขาย

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช.สาขาอิเลคทรอนิคส์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ตรวจเช็ค ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ บริการหลังการขายเครื่องมือ
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์
 • อายุ 21 ถึง 30 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบเครื่องทั่วไป

20-Jul-17

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

20-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยต์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

19-Jul-17

THB10k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.