• จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา ไฟฟ้า
 • มีความรู้หรือเคยใช้ งานเกี่ยวกับระบบ SAP
 • มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in Japanese well-known company
 • to grow with the company
 • Attractive benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 21-30 years old
 • High Vocational Certificate Degree in Electrical
 • ork flexible hours and willing to travel

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Implement in Body & Paint all dealers
 • Body and Paint audit score to all dealers
 • Conducting Technical Training Seminars

23-Jun-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
 • ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Knowledge of automotive engineering
 • University Graduate(Engineering , Technical )
 • Knowledge of standard IT applications , MS Office

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประณีต เรียบร้อย และละเอียดอ่อน ใจเย็น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • งานช่างทั่วไป เดินท่อประปา ท่อไฟฟ้า
 • ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อน
 • ช่างเทคนิค ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซม และปรับปรุง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่งไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • ช่างกลโรงงาน(ด่วน)
 • ช่างกลโรงงาน(ด่วน)
 • ช่างกลโรงงาน(ด่วน)

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกไปเซอร์วิสลูกค้าตามที่ทางลูกค้าแจ้งมา

23-Jun-17

 

Applied
 • จบ ม.3 ปวช หรือ เทียบเท่า
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัดไ้ด้ พักค้างคืนได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
 • Fast growing E-commerce company
 • Head of Operations and logitics
 • International start-up

23-Jun-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลเครื่องพิมพ์ inkjet สั่งพิมพงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องมือ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือลม
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ควบคุมออกแบบงานสุขาภิบาล ดับเพลิง สระว่ายน้ำ
 • ควบคุมดูแลงาน ด้านระบบสุขาภิบาล งานท่อต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมการสร้างระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านควบคุม

23-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า cctv ระบบความปลอดภัย
 • วุฒิขั้นต่ำปวส. ทางด้านสาขาช่างไฟฟ้า
 • ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตัวถังและสี
 • เคาะ,ขัด,พ่น,โป๊ว
 • ประกอบรถยนต์ ประจำศูนย์ตัวถังและสี

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ค่าตำแหน่ง 2,600 บาท + ค่า Incentive

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ20-35ปี
 • รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-45 ปี
 • รักงานบริการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-45 ปี
 • รักงานบริการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน
 • ดูแลตรวจเช็ค สาธารณูปโภคต่างๆในหมู่บ้าน
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในหมู่บ้าน

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลซ่อมทำรุงระบบไฟ ระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง
 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ครอบคลุมในเรื่องการช่าง
 • สามารถเสนอทางเลือกและวิธีซ่อมแซมได้

23-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเกียวกับแอร์ (มีผู้สอนงานให้)
 • บางครั้งต้องเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช-ปวส. คอมพิวเคอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. อิเลคทรอนิส์ ไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 3-5 mnths, Medical Ins, Transportation
 • Japanese Polymer Products Manufacturing
 • Have more than 7 years exp about Plastic Mfg.

22-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานระบบโครงการเครื่องปรับอากาศ
 • ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 23-35 years .
 • Experience in repair & maintainance machine.
 • skill & PLC programale is required.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Diploma holder in mechanical
 • Able to communicate in basic English and thai
 • Valid driving license and a car

22-Jun-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นเวลา 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • over 3 years’ experience as consultant in SAP
 • FI,CO,SD,MM,WM module
 • Male, Female, age 25 - 45 years old

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ขับรถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • งานทดสอบแบตเตอร์รี่
 • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.

22-Jun-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยช่าง
 • ชอบงานช่าง
 • การศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมรถยก โฟล์คลิฟท์
 • ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาติ

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานทั่วไปภายในบริษัท
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ด้านช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาอื่นๆ

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์
 • มีประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมตัวถังและสีจากลูกค้า

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.