• Bachelor’s in printing technology or related.
 • Experience 2 years in related job
 • Knowledge in process printing ,technical printing

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • Electrical Drawing
 • Electrical installation
 • Sites control

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-May-17

 

Applied
 • เชื่อมโครงเหล็ก เพื่อติดตั้งหลังคาและกันสาด
 • อายุ 22 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป

25-May-17

 

Applied
 • สามารถประกอบหรือผลิตตู้ออฟฟิศคอนเทนเนอร์
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • เคยทำการประกอบตู้ออฟฟิศ ตู้ยาม บ้านเคลื่อนที่

25-May-17

 

Applied
 • ทำงานคุมเครื่องจักรรีดหลังคา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 50 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปวส.ไฟฟ้า, สอบเทียบ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสอบเทียบ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 33 ปี
 • ช่างเทคนิค ไฟฟ้า, สอบเทียบ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-May-17

 

Applied
 • ทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-May-17

 

Applied
 • เชื่อมประกอบ งานสแตนเลส งานเหล็ก งานซ่อม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน รอบครอบในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.