• รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
  • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
  • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.