• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

19-May-17

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Veterinary Medicine or Animal Science
 • 4+ years sale experience
 • Have products knowledge

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.