• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
  • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

22-Mar-17

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.