• สร้างยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายระบบภาพและเสียง
 • รักงานขายและการบริการ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years’ sales experience in IT Industry
 • 5 years’ direct team management experience
 • Knowledge of contractual sales

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical scirnce or relate.
 • Technical sales.
 • Cosmetic chemical raw material product.

2 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese JLPT at least N2
 • At least 1 years’ experience as sales
 • Focus on Sales loop

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • New graduates are welcome
 • Hard-working and positive working attitude
 • Good in English conversation and writting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Contact and visit the customers to present/promote
 • Company's products to grow existing customers
 • Maintain & keep a good relationship with customers

2 hours ago

 

Applied
 • Most preferably in EMS company such as Celestica
 • Good command of English
 • Ability to work indecently

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 28-38 years old
 • Bachelor's degree in Food Engineering
 • Experience 5 years in food & ingredient

2 hours ago

 

Applied
 • 1 - 2 years of experience selling software or IT
 • Company will provide fleet card
 • The basic salary is up to 35,000 THB

2 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Traditional / Modern sales
 • Degree in Business, Sales /Marketing
 • Good Selling, negotiation and communication skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemistry, Polymers or Material Sciences
 • Experience in plastic business
 • Knowledge in plastic matrial and applications

2 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Experience in power transmission lines
 • Knowledge in contracting terms for tenders
 • Experience in analysing market potential

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of sales experience in telecom industry
 • Good command of English
 • Good knowledge of project tendering processes

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด
 • ช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร

2 hours ago

 

Applied
 • Global media company
 • Experience in mid market/enterprise accounts
 • Account management in the B2B space

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience working in Trading Company
 • work in Small Medium Size Company
 • work in center of Bangkok and close to BTS station

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in sales or business development
 • Outgoing, strong presentation skills
 • Very good English communications skills

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in automotive After-sales (AS)
 • Conduct Dealer visit
 • Solid knowledge in workshop and parts processes

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage daily sales and support function
 • Familiar in Chemical products – ophthalmic lenses
 • Excellent interpersonal and communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • Lucrative Bonus Structure
 • Opportunity to move your career Internationally
 • First Class Training & Development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in software sales
 • Good command in English
 • Hard working

12 hours ago

 

Applied
 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

15 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical Technician or Engineer
 • Basic literacy with computers
 • Good command of English

20 hours ago

 

Applied
 • Degree in Science/Engineering or related
 • Min 0-5 years of sales experience
 • Excellent interpersonal and communication skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with Thailand automobile industry
 • At least 5 years’ experience
 • If can speak Chinese will be an advantage

20 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience
 • Information Technology
 • Sales

24-Apr-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Dedicated, passion for challenging with Sales
 • 1-3 Years experience in Sales
 • One's own transportation is a must

24-Apr-17

 

Applied
 • Male, aged 37 - 45 years old.
 • Degree or higher in Electrical or Mechanical
 • 5 years’ work experience in sales kitchen

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in automation industry
 • Industrial sensor, machine vision or ID devices
 • Handling prospects and utilize the sales process

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือล้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics, Engineering
 • At least 5 years of experience in sales.
 • Designing system in warehouse with the design team

24-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายปั๊มน้ำทุกประเภทในภาคอีสาน
 • รักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนการตลาด และหาเพิ่มการขายในกลุ่มลูกค้าใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 28-40 years old.
 • At least 5 years of experience in sales.
 • Good command of English.

24-Apr-17

 

Applied
 • Aged not over 33 years old
 • Bachelor’s Degree in any field
 • At least 1 year of working experience in the hea

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Graduate in Bachelor degree
 • Master Degree in any relate field
 • Excellent of skills in English language

24-Apr-17

 

Applied
 • Premium water pump supplier
 • Familiarity of pump products and line of business
 • Possess own transportation and willing to travel

24-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Degree in any field.
 • Very good in English
 • 1 year of experience in sales and marketing

24-Apr-17

 

Applied
 • Challenging Job@International&Firm company
 • Sales experience and automotive passion
 • Good English communication and love outdoor works

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science or any related
 • 1 year experience in medical business
 • Own transportation with driving license

24-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรีทุกสาขา

24-Apr-17

 

Applied
 • 5+ years in enterprise software sales (ERP)
 • Solid sales forecasting abilities/ revenue success
 • achievement of higher quota/ customer interface

24-Apr-17

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prv d F, Transp, Car, OT Pa
 • International Machinery Tool Distributor
 • Familiar with Tool / Die

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Degree holder in computer science
 • Solid track record in Software/Hardware Sales
 • Must have ASEAN sales experience

24-Apr-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบสูง

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Depend on qualifications and experience
 • Bachelor's Degree or Higher
 • Major: Electrical Engineering, or Related

23-Apr-17

 

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนการขาย แนะนำสินค้า ระบบประตูอัตโนมัติ
 • ช/ญ อายุ ไม่เกิน 40ปี
 • จำเป็นต้องมีรถยนต์หรือรถกระบะส่วนตัว

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.