• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

18 hours ago

 

Applied
 • new account establishment in north eastern area
 • achieve Laboratory products sales & target
 • Finding new market to achieve sales & market opps.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

28-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการขาย และการบริการลูกค้า
 • ปวส. /ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย

27-Mar-17

 

Applied
 • เสนอขาย ทำใบเสนอราคา
 • มีทักษะทางด้านการขาย
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.