• เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
  • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • sales targets
  • coordinating sales projects
  • Analyzing costs and sales

17-Jan-17

THB20k - 45k /month

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

  • Male/Female 23-35 years old
  • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
  • Knowledge about Mechanical, Electrical

17-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.