• แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี
  • ปวส. – ปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.