• Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ช่าง หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะการขายและการนำเสนอ
 • ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิค

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายหรือทำงานในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.