• ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้
  • ออกพบลูกค้านอกพื้นที่- จัดทำใบเสนอราคา
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

17-Jan-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.