• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี
  • บริหารเวลา และเป้าหมาย ได้ดี
  • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี
  • บริหารเวลา และเป้าหมาย ได้ดี
  • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.