• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

24-May-17

 

Applied
  • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์บัณฑ
  • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-May-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Science, Engineer or related
  • Experience in Chemicals business, Latex & Rubber
  • Strong negotiation skills & Native Southern

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.