• Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์บัณฑ
  • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

17-Apr-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือทำงานในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.