• นำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
  • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.