• ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
  • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

18-Oct-16

 

Applied
  • 4 years' experiences of Sales Engineer field
  • Selling machine, pump, valve will be advantage
  • Able to travel & stay overnights in upcountry

18-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.