• เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male, age over 30 years old
 • Must have work experience in Japanese 3-5 years.
 • Very good command in Japanese

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

18-Jan-17

 

Applied
 • To be part of leading Japanese corporate
 • your management skill in a big manufacturing
 • Attractive remuneration package

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

17-Jan-17

THB20k - 45k /month

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male/Female 23-35 years old
 • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
 • Knowledge about Mechanical, Electrical

17-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.