• เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
  • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.