• จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารทีมขายรถยนต์
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

26-Oct-16

THB35k - 90k /month

Applied
  • Degree in Science, Health Science or Nurse
  • 2 - 3 years sales experience in the medical
  • Good personality, communication and negotiation

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.