• อายุระหว่าง 25-40 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Handle lighting product and other.
 • 5 working days
 • Salary 18K or above, telephone & car allowance.

24-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales and marketing of renewable energy
 • Opportunity to travel
 • Minimum 3 years sales experience required

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร 2-4 ปี
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายวัสดุก่อสร้าง กับกลุ่มผู้รับเหมา
 • ประสบการณ์ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Any experience in software products sales
 • Proven ability to drive the sales process

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Science or any technical education
 • Direct or indirect sales of industrial component
 • Fair command of English

23-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher
 • Electrical, Electrical Power,Instrumentation
 • Commission

22-May-17

 

Applied
 • Male or Female Age between 24-35 years
 • degree or above in telecommunication engineering
 • 1-5 years in Sales Telecommunication business

22-May-17

 

Applied
 • Male/ Aged more than 33 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • At least 5years experienced in management

22-May-17

 

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieve sales targets of company products
 • Promote and sell company’s products
 • Managing key accounts i.e. OEM, contractors

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดหาสินค้าอย่างน้อย1-3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Procurement Engineer,
 • ตรวจสอบรายการสินค้าในระบบและสินค้าในคลังสินค้า

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • industrial goods sales and/or technical experience
 • Power Transmission System
 • channel development and management experience

17-May-17

 

Applied
 • Sales Representative
 • A Bachelor’s degree in Engineer
 • 0-3 years experience

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Initiative Proactivity High learning ability
 • Persuit of professional development
 • StrongTechnical skills in the field of agriculture

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.