• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.