• เพศชาย-หญิง กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ
  • ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา

23-Apr-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

23-Apr-17

 

Applied
  • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
  • Be able to work under pressure.
  • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.