• มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Opportunity To Work With Japanese Companies
 • Overseas Travel Opportunity
 • New Environment

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • มีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณา
 • หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณา

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in an international-re
 • Ability to work with students of various ethnic
 • Proficient computer skills including experience

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Content & tasks translation from English into Thai
 • Required languages: English, Thai
 • Monthly Salary: 23000 - 28000 BHT

05-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.