• เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree with strong Costing experience
 • Manufacturing experience
 • English Skills and Hands on

1 hour ago

 

Applied
 • Specialized in Manufacturing Costing
 • Familiar Management Reporting
 • Strong in Thai Labour Law and related compliances

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • responsible for tax filling
 • work as tax consultant, technical support
 • analyze potential tax risks and plan tax strategy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ การเงิน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และกำหนดกลยุทธ์

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้น
 • สามาถใช้โปรแกรม Manggo ได้
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree, Finance or Accounting or related
 • 3-5 years’ work experience in Finance/Accounting
 • Good English communication (writing and speaking)

1 hour ago

 

Applied
 • A minimum of 2-5 years of corporate accounting exp
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Company’s Tax return form (PND.51)
 • Corporate Income Tax form (PND.50)
 • Audit

1 hour ago

 

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

29-Apr-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

28-Apr-17

 

Applied
 • บัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control all Accounting transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

28-Apr-17

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สัญชาติไทย

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

28-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปี
 • ทำชุดจ่าย เช็ครับทวงหนี้
 • ยื่นแบบ ภงด. 3,ภงด.53

28-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree in related fields
 • At least 3 years of experiences selling to the PPE

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Has knowledge in finance in management level
 • Experience in bank,hire purchasing,auto-leasing co
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

28-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Strong organizational skills

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-7 years working experience as accountant

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

27-Apr-17

 

Applied
 • M & R Estimator
 • Verify and approve the EOR
 • Initiate the opportunity for cost saving

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

27-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

27-Apr-17

 

Applied
 • Main responsibilities will be for Account Payable
 • Intermediate Excel,Good in English
 • Minimum of 5 years is a similar role.

27-Apr-17

 

Applied
 • Female ,Thai nationality.
 • Bachelor 's degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting tasks.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

27-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35– 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.