• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

1 hour ago

 

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

11 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11 hours ago

 

Applied
 • Manage the daily administrative task
 • To ensure timely payment & compliance adherence
 • Audit support; include retrieving of documents

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

11 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

11 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

11 hours ago

 

Applied
 • Overseeing both accounting and financial functions
 • Ensuring all accounting teams perform well
 • Planning budgets and forecasts for each business

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

11 hours ago

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

11 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

11 hours ago

 

Applied
 • responsible for monthly consolidation activities
 • prepare and analyze financial statements
 • Need to have knowledge for TFRS for PAE

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • Experience in accounting consolidation
 • Handle tax planning for Thai affiliate

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issuing invoices / tax invoices
 • Reporting on tax
 • Reconciling monthly bank statements

11 hours ago

 

Applied
 • Tax Manager
 • FMCG
 • Senior Level

11 hours ago

 

Applied
 • รักในงานบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ประสานงานเรื่องวางบิล รับเช็ค

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

20-Feb-17

 

Applied
 • Accounting
 • AP
 • contract

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

20-Feb-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

20-Feb-17

 

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 8 years’ experience in managing Finance
 • Male or Female, Thai nationality, aged 33-40 years

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • MBA with 3-5 years Finance experience
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analysis skills, financial

18-Feb-17

 

Applied
 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ทำภาษีซื้อ - ขาย
 • ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assists Payroll Specialists
 • Coordinate with tax officer
 • Excellent English communication skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

17-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years in Accounting, TAX and Finance
 • Control all related activities upon policy
 • Good command of English

17-Feb-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

16-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

16-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

16-Feb-17

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

16-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

16-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Manage daily operations of the accounting dept.

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 30 - 35 years old Male or female
 • degree or Master’s degree in any related field
 • 4 years of experience in marketing or visual

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และใช้โปรแกรม MS Office

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Accounting
 • Good in English
 • Prefer Tax 3 ,53,54,36 experience

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.