• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • ป.ตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี / ด้านการเงิน

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Aged over 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
  • Experience in a construction business is a plus.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.