• ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • ใช้โปรมแกรม Microsoft Office ได้
  • ทำงานด้านบัญชี ทำเอกสารทางบัญชี และอื่นๆ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.