• งบการเงิน งบกระแสเงินสดรายเดือน รายปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • finance manager, accounting manager, finance
 • financial analyst, reporting manager, reports
 • financial reports, taxation,

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for company's financial and accounting
 • Taking care for administration & procurement tasks
 • Responsible for month-end/ year-end closing

19 hours ago

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Petty cash – security, payments and top-ups
 • Making payments and taking receipts
 • Vat exemption and customs clearance

19 hours ago

 

Applied
 • Customs and International Trade
 • The Worldtrade Management Services issue in Asia
 • Background in Accounting, Finance, law, and supply

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

19 hours ago

 

Applied
 • Tax and Corporate Tax
 • Accounting / Financial / Internal audit
 • ERP system

19 hours ago

 

Applied
 • Good English, Hands on
 • CPA preferred but not essential
 • Work location : Pracachuen, Wongsawang

19 hours ago

 

Applied
 • 3-4 years of experience as Accounting Field
 • Skills and Knowledge in Fixed Asset, GL, AP, AR
 • Proficiency in Excel (Pivot/ V Look up/ Formulas)

25-Jul-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี หากเคยใช้โปรแกรม Express

25-Jul-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Reporting GAAP

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Full-loop accounting
 • Manage team of 6-7 people
 • International firm

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศักษา ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและงานเอกสาร

25-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

25-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female aged 30-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 7-10 years in budgeting, financial forecasting

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Report to Finance Manager
 • Retail Business
 • CBD Area

25-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • Accounts Payable & Accounts Receivable
 • Fixed Assets registration

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Age 32-40 years old
 • Minimum of 5 years experience

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Age 30 – 40 years old / CPD license holder
 • 5 years work experience in a Public Company

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 37-45 years old
 • Master’s degree in Accounting
 • At least 13 years of relevant working experience

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • 3-5 years experience in accounting field
 • Good command of English

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Junior Accounting
 • GL, AP, AR, Tax, VAT
 • salary and good benefit

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience in costing or accounting
 • Ability to work well under pressure

24-Jul-17

 

Applied
 • 2-3 years experience
 • AP, AR, GL and taxation process
 • Daily operation in accounting jobs

24-Jul-17

 

Applied
 • •Bachelor's degree in Accountancy
 • •Minimum 2 years related work experience in Tax
 • •Skills with the Excise Tax for Refund

24-Jul-17

 

Applied
 • Excellent location
 • High package
 • Great career progression

24-Jul-17

 

Applied
 • Excellent location
 • High package
 • Great career progression

24-Jul-17

 

Applied
 • 7 yrs experience with some years in management
 • Oversee accounting, finance & treasury functions
 • Good English, Leadership and analytical skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experiences in AR, AP Accountant
 • Strong MS office skills. (EXCEL)

24-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jul-17

 

Applied
 • 5-7 years exp.in Accounting, management level
 • Holding CPD license
 • Good command in English

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

22-Jul-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

21-Jul-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Accounting, Tax compliance
 • Accounts Payables, account reconciliation
 • accounts receivables

21-Jul-17

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.