• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

17 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Ins., Provident Fund, etc.
 • Global Manufacturing Integration System Company
 • Exp. in Accounting Manager in JP MFG. over 7 yrs.

22-Feb-17

 

Applied
 • To plan response concerning international taxation
 • To preliminary preparation and documentation
 • To be responsible for Back-Office tasks

21-Feb-17

 

Applied
 • Manage for all areas related to finance
 • Responsible for preparing monthly, quarterly
 • Manage and control standard cost system

21-Feb-17

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.