• มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
  • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • To control cash flow and Review Bank activities
  • Bachelor degree in Accounting or Finance
  • Bonus, Provident fund, Social insurance, Etc.

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
  • Male or female, aged over 30 years old.
  • Minimum experience of 2 years in the accounting

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.