• มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
  • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
  • ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย
  • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิชาการบัญชี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.