• รักในงานบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ประสานงานเรื่องวางบิล รับเช็ค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting
 • AP
 • contract

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

23 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

23 hours ago

 

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

23 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 8 years’ experience in managing Finance
 • Male or Female, Thai nationality, aged 33-40 years

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21-30
 • การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี สาขาวิชา : บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี

19-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • MBA with 3-5 years Finance experience
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analysis skills, financial

18-Feb-17

 

Applied
 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

18-Feb-17

 

Applied
 • โทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับชำระเงิน
 • การออกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assists Payroll Specialists
 • Coordinate with tax officer
 • Excellent English communication skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีงานบริการ
 • วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร

17-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years in Accounting, TAX and Finance
 • Control all related activities upon policy
 • Good command of English

17-Feb-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

16-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

16-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

16-Feb-17

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

16-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

16-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Manage daily operations of the accounting dept.

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 years experience in full set of accoount
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Good command of English

16-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • 3 years experience in Accounting
 • Good in English
 • Prefer Tax 3 ,53,54,36 experience

16-Feb-17

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting/ Finance or any
 • Good technical accounting knowledge
 • Thai nationality only

16-Feb-17

 

Applied
 • MNC
 • Great Location
 • Great Package

16-Feb-17

 

Applied
 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 27-30
 • 2-4 years working experiences in accounting
 • Good knowledge of TFRS (Thai Financial Reporting)

16-Feb-17

 

Applied
 • Thai native speaker
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 years of experience in Accounting (AR/AP/GL)

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in accounting field
 • SAP system knowledge is a must
 • Bachelor degree in accounting or higher

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Statements/ Reporting
 • Budget and Forecast
 • Fix Asset and Inventory Management

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 7 years of exp. in accounting
 • Able to manage a team
 • Able to communicate in English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Supports budget and forecasting activities
 • Degree or higher in accounting or finance
 • 3 - 7 years of experience in supervisory level

15-Feb-17

 

Applied
 • Strong Excel skills
 • English communication skills
 • Experience in Admin task

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, aged 35 or older
 • degree in Accounting and Finance
 • Good command of English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To control and oversee tax report
 • To perform year-end closing procedure and budget
 • To perform month-end closing procedure

15-Feb-17

 

Applied
 • To oversee and supervise all accounting & finance
 • Providing financial and business support
 • To provide insightful analyses of the hotel

15-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age over 25 years old
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

15-Feb-17

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.