• ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบัญชีของบริษัททั้งหมด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Female or male, aged 24-35 years old
 • At least 1 year of experience in Accounts Payable

8 hours ago

 

Applied
 • Handling an overseas subsidiary
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • At least 3 years of accounting experience

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 4 years of experiences in accounting
 • Knowledge of Thai tax rules, Thai GAAP

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 10 years’ accounting experience in manufacturing
 • Analyse for internal and external compliance
 • Strong time management and analytical skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Possessing a CPA certificate
 • Reviewing the correctness of tax reports

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Holding CPD license
 • Responsible for personal tax, OT and payroll
 • PND 3, 53, 51, 50, 54 and PP 30

9 hours ago

 

Applied
 • Lead accounting and financial team operation team
 • Responsible all accounting control, GL, Cash flow
 • Monitor all reporting activities, including taxes

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance required
 • 3 years of accounting experience
 • Great commands of Thai and English

9 hours ago

 

Applied
 • Accountant job with respected company
 • Monthly closing and balance sheets
 • Book keeping and administration

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee Accounting and Finance team
 • Fast growing international firm
 • Internal rotation opportunities

9 hours ago

 

Applied
 • Reviewing and analysing budgets
 • Very good communication skills
 • Understanding of QuickBooks preferred

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience in accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Update the Finance and Accounting team about taxes

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือออกแบบสื่อ

9 hours ago

 

Applied
 • 3 years of auditing experience in audit firm, CPA
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Responsible for monthly and yearly closing account

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

24-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Jun-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • tax
 • accounting support
 • tax support

23-Jun-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Strong in Corporate Taxation and Financial risk
 • CPA License is advantage
 • 5 years working as Head of Financial & Accounting

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

23-Jun-17

 

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

23-Jun-17

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

22-Jun-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

22-Jun-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, male or feamal
 • Bachelor or Master Degree’s in Accounting
 • Direct experience in fashion retail

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

22-Jun-17

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experiences
 • Knowledge of foreign currency, Thai and US GAAP
 • Good command in English and computer literacy

22-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied
 • Handling day-to-day accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of working for a Public Company

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.