• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance
 • Familiar with Ms. ERP system
 • Excellent knowledge of Tax/ Finance accounting

26-May-17

 

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี ด้านการเงิน หรือ บัญชี

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.