• มีเงินรางวัลจูงใจประจำเดือน
 • มีประกันชีวิตกลุ่ม
 • มีโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)

20 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-40 years
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5 years working experience of general finance

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in new and growing company
 • to work as person in charge of all accounting task
 • to utilize coordinating and administration skill

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible consultation of international
 • Bachelor's Degree / higher in Accounting & Finance
 • Competitive compensation, Full package of welfare

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences
 • Contract 12 month/renewable
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jul-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • 2 years experience in accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Knowledge of Thai tax rules

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน
 • สามารถ อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้

17-Jul-17

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager,CPA,CPD,Financial manager
 • GL, costing,manufacturing,MFG pro,good english
 • Tax,vat,close account,factory,monthly report

14-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Knowledge of tax management.
 • Good command of written and spoken English.

12-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.