• ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีได้
 • วางแผนและแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมได้

5 hours ago

 

Applied
 • Electronic parts Automotive
 • General Accounting
 • AP, AR, VAT Tax

11 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

11 hours ago

 

Applied
 • Good command of English with CPD
 • Account analysis & corporate month-end processing
 • Work with external auditors for financial reports

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AP
 • contract

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • To assist Account Payable or Budget control
 • Technical knowledge on : Local tax law.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

11 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Follow up with supplier on the tax invoices
 • Provide support during internal and external audit
 • Review and monitor the accounts receivable

11 hours ago

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • LEASING
 • TAX

17 hours ago

 

Applied
 • experiences with Public Company Limited is a must
 • min. 6 years experiences in Sr. Accounting level
 • strong accounting knowledges & hands on experience

18 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

20 hours ago

 

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
 • สังคม และบรรยากาศในการทำงานดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

22-Mar-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Family Entertainment
 • Animation
 • Digital Marketing

22-Mar-17

 

Applied
 • AVP - Taxation
 • 10+ years in tax accounting in either the Big4
 • THIS POSITION IS OPEN TO THAI NATIONALS ONLY.

22-Mar-17

 

Applied
 • Preparing accounting and financial reports
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field
 • 4 years of experience in accounting

22-Mar-17

 

Applied
 • Assist in tax related issues
 • Maintain good business relationship with clients
 • Responsible for the daily payroll operations

22-Mar-17

 

Applied
 • 3 years of experience with an audit firm
 • Degree in Accounting or a Finance
 • SOX experience for an MNC is an advantage

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี )
 • ประสบการด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี

22-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Age 28-35 years old
 • FOUR years experience in audit firm is preferred

22-Mar-17

 

Applied
 • Company’s Tax return form (PND.51)
 • Corporate Income Tax form (PND.50)
 • Audit

22-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of experience as a Finance & Accounting
 • Bachelor’s degree or master’s degree (preferable)
 • Customer Oriented and service minded

22-Mar-17

 

Applied
 • Manage Accounting, Finance and Taxation function
 • Experience in Real estate or Property development
 • Klongluang, Patumtani

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

21-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in Accounting or related field
 • 5 years’ experience in accounting field
 • Must have computer literacy in Microsoft Office

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

21-Mar-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

21-Mar-17

 

Applied
 • To utilize and develop your accounting skill
 • To work close to Japanese Accounting Manager
 • To learn and grow with the company rapid expansion

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years experience of accounting and finance
 • Provident fund support
 • Experience in Freight forwarder field.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 15 years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

21-Mar-17

 

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

21-Mar-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of related international tax and IFRS
 • Good in English writing and speaking

21-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

21-Mar-17

 

Applied
 • Managing the Accounting & Finance departments.
 • Planning and implementing annual budgets.
 • Planning and handling Tax.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนะคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • Accounting manager
 • FMCG or Consumer industry only
 • CPA license will be advantage

21-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

21-Mar-17

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

21-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-29
 • To support for VAT report (Input & Output)
 • 1 - 3 years working experience in Accounting

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.