• สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
  • degree or higher in Accounting and Finance
  • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.