• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

20 hours ago

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare VAT, WHT Returns of PND3, 53 , 54 PP 30
 • Bachelor degree in accounting, finance or related
 • Experience in accounting and tax minimum 5 years

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • tax
 • accounting support
 • tax support

23-Jun-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 0-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความขยัน อดทนสูง สู้งาน มีความตั้งใจในการทำงาน

23-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ Detail of Debis Purchas

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Strong in Corporate Taxation and Financial risk
 • CPA License is advantage
 • 5 years working as Head of Financial & Accounting

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

23-Jun-17

 

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

23-Jun-17

 

Applied
 • Invoices sales claims such as Incentive, target
 • Booking 200 – 300 invoices per month
 • Checking invoices with VME provision each month

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Commercial finance

23-Jun-17

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 15 years of experience in financial management
 • experience in treasury management

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

22-Jun-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

22-Jun-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

22-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, male or feamal
 • Bachelor or Master Degree’s in Accounting
 • Direct experience in fashion retail

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • 10 years in accounting (AP,AR or GL)
 • Experience in real estate is preferable

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree/Professional Qualification
 • At least 4-5 years
 • ble to work independently with minimum supervision

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years of auditing experience, CPA
 • Comprehensive knowledge of accounting

22-Jun-17

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • to grow up as Manager
 • Challenging and Supportive
 • Opportunity to work independently

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experiences
 • Knowledge of foreign currency, Thai and US GAAP
 • Good command in English and computer literacy

22-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Management
 • Good communication skill and good team player
 • Familiar with basic PC applications

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 7 years of relevant experience in account

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Female,35-45 years old,CPD License, VAT,WHT
 • 8-15 years exp as Accounting&Finance@Trading Biz
 • 80-90K, BTS Line,Japanese,Assistant Accounting Mgr

22-Jun-17

 

Applied
 • Oversee related accounting, audit and tax matters
 • Experience in public company, TFRS
 • Able to communicate in English

22-Jun-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 4-year degree in Accounting
 • Thai Nationality only
 • Excellent English communication skills

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Handling day-to-day accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of working for a Public Company

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 27 - 37
 • Degree in Accounting or any related fields
 • 5 years’ experience in accounting in the trading

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Experience in full set of accounting
 • Hardworking, attend to detail

21-Jun-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

21-Jun-17

 

Applied
 • age over 30 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • experience in real estate Accounting

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.