• วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงินการบัญชี
 • มีประการณ์ตามตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารระบบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินได้

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting/Finance/ Costing
 • 5 year experience in accounting
 • Good Command of English

26-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 2 ปี ขี้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

26-Jun-17

 

Applied
 • Min. 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English
 • Able to work under pressure

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.