• Great Location
 • Great Package
 • Good Salary

18 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีความรับผิดชอบในส่วนของงานบัญชี AP หรือ AR
 • จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย แต่ละเดือน
 • ประสานงานกับแผผนกอื่นๆ เพื่อทำให้การจ่ายเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in an accounting and finance
 • 10 years’ experience in a finance and accounting
 • Fluency in English and Thai is required

20-Jan-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • Finance and Accounting

17-Jan-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.