• มีความรับผิดชอบในส่วนของงานบัญชี AP
  • จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย แต่ละเดือน
  • ประสานงานกับแผผนกอื่นๆ

25-May-17

 

Applied
  • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
  • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Leading Global Management Consulting Firm
  • Dynamic and Innovative Work Environment
  • Great Working Location at the Heart of Bangkok

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.