• จบปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัญชี เงินสดย่อย
  • บันทึกข้อมูลซื้อขาย และอื่นๆ ให้ทันเวลา เพื่อส่งหั

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
  • 4-6 years’ experience in processing payroll
  • Familiar with HRIS System

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Master/Bachelor Degree in Accounting/ Finance.
  • Obtain at least 5 years in managerial experience
  • Possess good command in English.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.