• มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Thai National, at least 33 years old
  • Bachelor degree in Accounting
  • Minimum of seven years’ experience in a manufactur

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.