• มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • operating accounting and Finance processes
  • Daily execution on bookkeeping, vouchering
  • Bachelor degree in finance, accounting

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • 10 years of related experience
  • Thai national
  • Responsible for overall accounting and finance

23-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.