• รักในงานบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ประสานงานเรื่องวางบิล รับเช็ค

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AP
 • contract

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

3 hours ago

 

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

3 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

3 hours ago

 

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 8 years’ experience in managing Finance
 • Male or Female, Thai nationality, aged 33-40 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MBA with 3-5 years Finance experience
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analysis skills, financial

25-Feb-17

 

Applied
 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

25-Feb-17

 

Applied
 • Newly created position
 • Responsible for store fixed assets
 • Reporting to Financial Controller

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s degrees in Finance, Accounting
 • 10 years of relevant multinational tax planning
 • Highly adaptive and flexible

24-Feb-17

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

24-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • At least 5 years of experience in related field
 • Good knowledge on Thai Accounting Standard

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Follow up with supplier on the tax invoices
 • Provide support during internal and external audit
 • Review and monitor the accounts receivable

23-Feb-17

 

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

23-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

23-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

23-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

23-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Manage daily operations of the accounting dept.

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting/ Finance or any
 • Good technical accounting knowledge
 • Thai nationality only

23-Feb-17

 

Applied
 • MNC
 • Great Location
 • Great Package

23-Feb-17

 

Applied
 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai native speaker
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 years of experience in Accounting (AR/AP/GL)

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in accounting field
 • SAP system knowledge is a must
 • Bachelor degree in accounting or higher

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Control account payable and receivable
 • 5-10 years experience in accounting
 • Muangthongthani

22-Feb-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Manage Accounting, Finance and Taxation function
 • Experience in Real estate or Property development
 • Klongluang, Patumtani

22-Feb-17

 

Applied
 • Cooperate with Financial Share Service Center
 • Minimum 5 years’ experience as an Automotive field
 • Support tax audit if needed

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 7 years of exp. in accounting
 • Able to manage a team
 • Able to communicate in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, aged 35 or older
 • degree in Accounting and Finance
 • Good command of English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To oversee and supervise all accounting & finance
 • Providing financial and business support
 • To provide insightful analyses of the hotel

22-Feb-17

 

Applied
 • To control and oversee tax report
 • To perform year-end closing procedure and budget
 • To perform month-end closing procedure

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age over 25 years old
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

22-Feb-17

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

22-Feb-17

 

Applied
 • Supervise a team of 6 people
 • Report directly to foreign boss
 • A position in a stable and reputable company

22-Feb-17

 

Applied
 • family entertainment
 • animation
 • digital marketing

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-29
 • To support for VAT report (Input & Output)
 • 1 - 3 years working experience in Accounting

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.