• วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

17 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.