• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Strong in Corporate Taxation and Financial risk
 • CPA License is advantage
 • 5 years working as Head of Financial & Accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

3 hours ago

 

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

3 hours ago

 

Applied
 • Invoices sales claims such as Incentive, target
 • Booking 200 – 300 invoices per month
 • Checking invoices with VME provision each month

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Commercial finance

4 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 15 years of experience in financial management
 • experience in treasury management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

11 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, male or feamal
 • Bachelor or Master Degree’s in Accounting
 • Direct experience in fashion retail

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

22-Jun-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

22-Jun-17

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experiences
 • Knowledge of foreign currency, Thai and US GAAP
 • Good command in English and computer literacy

22-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied
 • งานด้านรับจ่ายของฝ่ายบัญชี
 • ลงบันทึกบัญชีบนใบสำคัญจ่ายและบันทึกในระบบ
 • กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 7 years of relevant experience in account

22-Jun-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee related accounting, audit and tax matters
 • Experience in public company, TFRS
 • Able to communicate in English

22-Jun-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Jun-17

 

Applied
 • Handling day-to-day accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of working for a Public Company

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 27 - 37
 • Degree in Accounting or any related fields
 • 5 years’ experience in accounting in the trading

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฐานเงินเดือนสามารถปรับเพิ่มได้ตามความรู้ความสามารถ
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Experience in full set of accounting
 • Hardworking, attend to detail

21-Jun-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

21-Jun-17

 

Applied
 • Post and process journal entries
 • Bachelor degree in accounting
 • 0-3 years experience accounting field

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

21-Jun-17

 

Applied
 • Global retailer
 • Fast-paced environment
 • Industry leader

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

21-Jun-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Prepare input VAT and WHT reports
 • Have used AX 2012 software will be a plus

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 5 years' experience in Finance or Accounting
 • Good command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงิน-การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี,สุภาพอ่อนน้อม,มีความ

21-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting or Finance
 • Be able to communicate English
 • Issue Withholding Tax Certificates to vendors

21-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 4-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel. Word, Power Point

21-Jun-17

THB30k - 55k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.