• เขียนใบกำกับภาษี/จัดเก็บเอกสาร
 • ปวช , ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • knowledge of Accounting and Tax for Manufacturing
 • International Accounting Activities
 • Fluent in English

24-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting or a related field
 • 5 years’ experience of accounting
 • 1 year experience in a supervisory capacity

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

21-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Have CPD licence
 • Minimum of 5-10 years’ experience in management
 • A positive and enthusiastic attitude towards work

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Min.8 years experiences from manufacturing
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Jul-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Manage monthly, quarterly and annual consolidation
 • 4 years experiences in accounting, IFRS and ERP

19-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jul-17

 

Applied
 • BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • COSO, internal control, external audit
 • MNC working experience
 • Good command of English

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.