• อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Jun-17

 

Applied
 • BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 months fixed bonus with other benefits
 • Manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

27-Jun-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • COSO, internal control, external audit
 • MNC working experience
 • Good command of English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

26-Jun-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

23-Jun-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลการผลิตของบริษัท
 • ปิดงบการเงินของบริษัทได้

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.